Kommunikation handlar om att nå fram

På Frejfaxe har vi både jobbat med kommunikationsavdelningar på större företag och med byråer och specialister inom PR, kommunikation och marknadsföring, och vet vad dessa lösningar, strategier och arbetssätt innebär.

Men vi är också småföretagare med egna erfarenheter av att driva kommunikationsarbete på egen hand. Och det har gett oss oerhört värdefulla erfarenheter och insikter, som att olika lösningar och strategier fungerar ganska olika på olika typer av företag, och framförallt olika stora företag.

De större företagens lösningar lämpar sig oftast mindre bra för de mindre företagen och det som passar de mindre företagen är sällan användbart i de större. Det handlar helt enkelt om att anpassa kommunikationen efter såväl avsändare som mottagare.

Medelstora företag

Medelstora företag har ofta egen personal för att sköta den kontinuerliga kommunikationen med sina kunder och övriga intressenter. När de egna resurserna inte räcker till köper de in tjänster från byråer med olika typer av specialistkompetens. Och då är det viktigt att man vet vad man behöver för att köpa rätt tjänster från rätt kompetens.

Små företag

Små företags behov av att nå ut är egentligen minst lika stora som de större företagens, men de saknar som regel de resurser som krävs för att driva kommunikationsarbetet vidare i det dagliga arbetet. Och då blir det ännu viktigare att fokusera på de åtgärder som ger bäst resultat – att välja bort det som inte är lönsamt. Men hur vet man det?

Stora företag

Stora företag har ofta egna informations- och kommunikationsavdelningar, men anlitar byråer och specialister vid större förändringar som till exempel för att utarbeta nya marknadsplaner och för att ta fram större reklamkampanjer. Då krävs byråer som har de resurser som krävs för att tillgodose den kreativitet, snabbhet och storslagenhet som förväntas i dessa sammanhang.

Så kan vi hjälpa dig och ditt företag

Du vet nog bäst själv hur man driver företag i din bransch och vad som är relevant att nå ut med och till vem. Vi kan istället tillföra hur du ska nå ut till dina målgrupper på bästa och mest effektiva sätt.

Det gör vi med anpassade lösningar, rådgivning och kontinuitet när det gäller kommunikation och information på ett sätt så att allt detta samverkar i en tilltalande kombination. Vi utgår hela tiden från dina behov, dina erfarenheter och din branschkännedom.

Det är helheten som räknas

Vi vill göra skillnad. Inte genom att servera snabba lösningar som kanske fungerar, utan genom att vara en pålitlig partner när det gäller kommunikation.

Det kan tyckas enkelt och effektivt att köpa en ny hemsida, köpa till sökmotoroptimering, sökordsannonsering och krydda med annonser i radio, tv och press när så behövs. Och det finns gott om företag och byråer som gärna hjälper dig med sina olika lösningar för detta. Men vad händer sedan?

De berättar som regel inte att din nya hemsida måste underhållas och uppdateras för att förbli aktuell. Din hemsida är både ett levande skyltfönster för din verksamhet och målet för nästan alla aktiviteter på nätet. Sökoptimering och annonsering på nätet är tämligen meningslös om den inte görs i samklang med din hemsida. För vad ska annars fånga upp resultatet och omvandla det till riktiga kunder och affärer om inte din hemsida kan göra det?

Utan en levande hemsida med anpassade landningssidor för aktiviteter är risken stor att insatser online är verkningslösa. Mer eller mindre bortkastade pengar med andra ord.

Låt oss göra skillnad!

Det är här vi kan göra skillnad. Vi vill hjälpa dig få igång ett långsiktigt och kontinuerligt kommunikationsarbete där det ska vara enkelt att nå största möjliga resultat med minsta möjliga insats.

Det är därför vi inte vill sälja utvalda tjänster och lösningar till dig. Vårt mål är i stället att förtjäna ditt förtroende genom att hjälpa till att göra din verksamhet mer lönsam och därigenom få bli din långsiktiga kommunikationspartner.

Ja, jag vill gärna veta mer om hur ni kan hjälpa oss. Kontakta mig med mer info på:

3 + 12 =

Nej, jag vill hellre kontakta er direkt: