Ledarkonferens – Bli en ledare med båda fötterna på jorden!

Onsdagen den 24 april genomförde Centrum för ledarskap i Småland en ledarskapsdag. Temat för dagen var ”Bli en ledare med båda fötterna på jorden!”.

Under dagen bjöds 240 deltagare på spännande föreläsningar, initierade föredrag och fick själva delta i diskussionsgrupper där de gemensamt diskuterade och tillförde egna erfarenheter i de ledarskapsfrågor som var aktuella för dagen. Här kan du också ta del av många av dagens höjdpunkter och föredrag.

Inledning


Moderator för dagen är Kerstin Årmann, Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet.

Direktlänk till filmklipp på Youtube

Intro till ledarskapsdagen

Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, hälsar alla deltagare välkomna och introducerar ledarskapet som ämnet för dagen.

Direktlänk till filmklipp på Youtube

En sammanfattning av föredraget ”Att leda sig själv för att kunna leda andra”

För att lyckas som ledare måste du börja med dig själv! Björn Natthiko Lindeblad är finansvalpen som hoppade av och blev skogsmunk i Thailand. Som munk fick han namnet Natthiko, vilket betyder ”den som växer i visdom”, och det är fortfarande hans ledstjärna.

Direktlänk till filmklipp på Youtube

Som student kanske man inte direkt tänker sig en framtid som ledare men vill veta mer. Genom Juniorledarskapsakademin ger vi studenterna möjlighet att förkovra sig i det praktiska ledarskapet, genom möten med aktiva ledare, kurser, mentorprogram m.m. 
Se mer om Juniorledarskapsakademin här

Förändring kräver uthållighet, kreativitet, delaktighet – och små steg. En ledarutvecklingsgrupp handlar om strukturerade samtal där deltagarnas erfarenhet, kunskap och utmaningar är utgångspunkten och där universitetets forskare bidrar genom att utmana, tänja på gränser och öka kunskap som ger direkt nytta i din verksamhet.
Se mer om ledarutvecklingsgrupperna

Basen i Centrum för ledarskap i Småland är att knyta samman näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer med universitetets forskning och utbildning med utgångspunkt i de verkliga behov som finns. Vi samlar och bygger kunskap om innovation och ledarskap i allt vi gör. Generellt men med utgångspunkt i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige. Frågeställningen som vi har i vårt kunskapsbyggande är ”Finns småländskt ledarskap?”.

En sammanfattning av föredraget ”Alla är olika utom jag – om personlighet, roller och beteende, men helt utan färger!”

Som ledare har vi ett ansvar för att vi inte använda tester och modeller som inte är vetenskapligt förankrade. Mattias Lundberg är psykolog, debattör och en flitigt anlitad föreläsare. I sitt arbete utgår Mattias från vetenskapligt förankrad kunskap med modern och praktisk psykologi som främsta redskap.

Direktlänk till filmklipp på Youtube

Slutord

Kerstin Årmann summerar och avslutar dagen.

Direktlänk till filmklipp på Youtube

Fotnot: Samtliga filmade inslag finns även tillgängliga på Youtube (se direktlänkar) och kan delas därifrån för publicering på egna webbsidor. Inspelning av filmerna är gjorda på uppdrag av Centrum för Ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet och är fria att använda så länge källan anges. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte återge kompletta föreläsningar, utan visar sammanfattningar av de längre föreläsningarna.

Så tyckte deltagarna

Direkt efter eventet frågade vi några deltagare vad de tyckte. Så här svarade de:

Bilder från Ledarskapsdagen

Foto: Petter Hammarbäck
Klicka för att visa större. Klicka igen för att bläddra. Högerklicka för att spara eller visa högupplöst.