– Vi har en bra industrikultur här. Med modern produktionsteknik kan vi producera med hög kvalitet och till låga kostnader, även här i Sverige, säger Tommy Leindahl på ingenjörsfirman som specialiserat sig på industriella automationslösningar.

Tommy Leindahl, vd och ägare, Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB– När tillverkningsindustrin automatiseras och blir mindre arbetskraftsintensiv är det inte dyrare att tillverka i Sverige. Därför överväger nu många företag som tidigare outsourcat sin tillverkning att plocka hem tillverkningen igen, berättar Tommy Leindahl, vd och ägare till Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB.

Tommy är maskiningenjör i grunden och har själv följt utvecklingen sedan tidigt 1980-tal. Först som anställd och sedan som egen företagare där han jobbar med att förverkliga den positiva trenden med hjälp av automatisering.

På 1980-talet var tillverkningsindustrin fortfarande mycket arbetsintensiv medan företagarklimatet var betydligt tuffare än idag med högre skatter och räntor.

– Det var då industrin började titta på att flytta tillverkningen utomlands där lönekostnaderna var lägre. Men trenden har vänt och återuppbyggnaden av europeisk industri har tagit fart, berättar Tommy Leindahl.

Hur jobbar ni för att få företag att flytta hem tillverkningen?

– Vi är verksamma inom verkstadsmekanisk produktion, utveckling och projektering och hjälper tillverkande industrier att effektivisera och automatisera. Det innebär att vi fysiskt bygger nya maskiner, gör analysarbeten av produktionslinjer och konverterar gammalt till nytt. För det är där nyckeln ligger – att effektivisera och automatisera tillverkningslinjerna så att de blir mindre arbetskrävande.

– I dag har företag ofta inhyrd personal med låg utbildning och låga löner för att hålla nere tillverkningskostnaderna i äldre produktionslinjer. Vi arbetar med att anpassa och förenkla användargränssnitten i dessa och ser till så att de uppfyller den framtida kopplingen mellan miljö och produktion.

Vad är er vision för framtiden?

– Vi ska ha så mycket produktion som möjligt i Sverige. Vi tittar redan på flera projekt i Sverige och utlandet med höga kostnadslägen som kan vara attraktiva att automatisera. Det handlar om återindustrialisering av svensk industri. Vi lyfter den nuvarande industrin till en högre och mer automatiserad nivå. I stället för att flytta ut en arbetsintensiv tillverkning till ett låglöneland är det lönsammare att investera i automatisering i Sverige. Kostnaderna är ju de samma – en robot kostar lika mycket här som där.

Tommy Leindahl, vd och ägare, Ingenjörsfirma Tommy Leindahl AB– En mer automatiserad industri kräver dessutom färre men mer kvalificerad personal, och för detta är vi redan väl rustade i Sverige jämfört med många andra länder. Kvalificerad personal är därför ett nyckelområde som vi behöver investera mer av i vår industri. Det vill säga ett ökat samarbete mellan högskolorna och industrin.

Dina bästa tips och råd till andra företagare?

– Så här med facit i hand står det klart att jag varit lite väl försiktig och växt lite för sakta, vilket nog är ganska vanligt i Sverige. Man tar inte större lån än man klarar av att betala, vi skyndar långsamt och tänker efter före. Vi borde nog lite till mans vara lite mer kaxiga för vi är verkligen duktiga på det vi gör.

– Mitt bästa råd blir därför att satsa. Men gör det inte ensam, ensam är inte stark. Visa och berätta om dina idéer. Bygg nätverk och utnyttja tvärkompetensen med andra. Då bygger du kunskap till din verksamhet som på sikt blir oersättlig. Många idéer kommer inte längre än till byrålådan eftersom det är svårt att nå ut och ta del av den globala marknaden.

Fakta

Namn: Tommy Leindahl
Företag: Ingenjörsfirman Tommy Leindahl AB
Bransch: Industriautomation
Använder: Visma Administration 2000, Visma AutoInvoice, Visma Lön 300, Visma Tid, Visma Anläggningsregister, Visma Bokslut och Visma Skatt
Hemsida: iftl.se


Reportage gjort för Visma Spcs 2015.