Vad gör en bra lärare? Eller en lyckad kurs? En av Vismas allra mest anlitade och efterfrågade lärare är Sebastian Bäckström. Kanske ligger en förklaring i att han både är egen företagare och verkligen sköter sin egen bokföring?

– Jag tror det är viktigt att inse att det inte är skolelever vi lär ut till utan att vi utbildar yrkesmänniskor som ska få en effektivare vardag i sitt arbete. Och det är ganska mycket lättare att undervisa yrkesmänniskor om man själv är företagare och kan relatera till deras yrken och visa att så här gör jag, förklarar Sebastian Bäckström.

Lärarens ABC till inlärning

Hur lägger du upp dina kurser? Vad har du för filosofier och tankar bakom inlärningen?

– Jag tror att man först bör lära sig en enkel väg till målet och bli lite trygg i det enkla innan man får lite friare tyglar att utforska fler alternativa vägar till målet och vilka effekter de får. Det är ofta här det kan skilja lite mellan olika deltagare. En del är nöjda med det första sättet medan andra vill ha fler vägar att utforska. Det är förstås en balansgång att tillgodose olika deltagares förväntningar, men det ger även dynamik i en grupp och kan få igång deltagarna i egna diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Fördelen med en fysisk kurs jämfört med att se på film?

Sebastian är inte bara en flitigt anlitad lärare. Han håller även webbinarier, det vill säga videokurser online, där deltagarna följer med via dator. Som lärare vill Sebastian inte alls tillstå att lärarledda kurser på plats alltid är det bästa.

– Instruktions och utbildningsfilmer har också sina fördelar när man vet vad man vill åstadkomma och ska lära sig hur man tar sig från A till B. Då kan ofta en instruktionsfilm vara ett snabbare och mer direkt alternativ, men det kräver en del förkunskaper.

– Om jag själv skulle välja mellan att gå lärarledd kurs på plats eller att titta på en utbildningsfilm skulle jag se till att gå grundkursen på plats för att få bredden och metoderna. Sedan är det lättare att tillgodogöra sig specialfunktioner och påbyggnadskunskaper när man har en gemensam grund att stå på.

Det roligaste med utbildning

– Vi har ofta väldigt roligt på våra kurser. Att ha en bra mix är viktigt och det gäller att locka ur deltagarna lagom mycket engagemang. En deltagare sa till mig en gång att det han antagligen kommer att minnas bäst var den glädje jag visade för bokföring. Det tycker jag är ett bra uttryck för den sköna stämning och det flow vi kan få när mixen mellan deltagarna är den rätta.

”Det är så kul att ha kurser för företagare och riktiga användare – de är ju där för att lära sig och få svar på sina frågeställningar. Och då är vi förbi det där med att exempelvis bokföring skulle vara något nödvändigt ont.”

Kan man ha kul med bokföringsprogram?

Med bättre arbetsmetoder blir man effektivare och med mer kunskap kan man utläsa en mängd intressanta saker om ett företag med hjälp av bokföringen.

– Man kan inte skapa en verifikation på så många olika sätt, men när man ser helheten och får en ökad förståelse för resultatet blir bokföringen även en stor källa till kunskap. Åtminstone för den som kan sitt bokföringsprogram. Och ju mer man kan om någonting desto roligare blir det.

Varför ska man gå Visma Spcs utbildningar?

– Den främsta nyttan med att gå en av Vismas kurser är att man verkligen får lära sig använda den programvara man ska arbeta i på ett effektivt sätt. Det handlar inte bara om nyttan med att kunna klicka på rätt knapp, utan om att förstå varför man klickar och vad som händer bakom.

– Ta till exempel en bokföringskurs i Visma Administration. Vi fokuserar inte på att lära oss teoretisk bokföring eller rå programkunskap, utan på hur man får ut största möjliga nytta av bokföringen med Vismas bokföringsprogram.

Varför jag blev lärare?

Det var egentligen inte menat att Sebastian skulle bli lärare från början. Han var aldrig bekväm med att prata inför folk. Men generna finns där då båda föräldrarna varit lärare och han tyckte ändå att det var ganska kul att få folk att förstå. Och sedan handlar det ju även om att utvecklas och själv lära sig mer.

Sebastian Bäckström– Ja, det var nog glädjen i att ge människor aha-upplevelser, att få se när polletterna trillar ner, som tog överhanden. Men ibland krävs det lite mer för att nå fram. Då får man ta på sig en roll för att kunna övertyga, eller försöka klä ett tråkigt eller svårt ämne i en lite lättsammare kostym. Men det är ändå gensvaret från eleverna som är det bästa.

– Jag lär mig så mycket av att utbilda. Har man tolv olika deltagare i en kurs får man i bästa fall insikt i tolv olika branschers behov, vad som hänt, vad som gäller, vad det står i deras kollektivavtal just nu och så vidare.

– För utbildning är inte alls enkelriktad utan handlar om ett givande och tagande. Och efter en lyckad kurs går vi alla därifrån lite rikare på kunskap och insikter, avslutar Sebastian Bäckström.

Fakta

Namn: Sebastian Bäckström
Aktuell som: Lärare, utbildare och föredragshållare


Reportage gjort för Visma Spcs 2015.