Tomas Lindh, rektor på Sörabyskolan i Rottne.

Tomas Lindh, rektor på Sörabyskolan i Rottne.

– Besluten ska fattas där konsekvensen får sin verkan. Jag kan inte fatta beslut om vad som ska ske i klassrummet om inte läraren som får ta konsekvensen är med.

Tomas Lindh är rektor på Sörabyskolan i Rottne och är tydlig med sin devis om ledarskapets konsekvenser.

– Ett bra ledarskap är varmt men tydligt och ger utrymme för att misslyckas. Men det måste finnas tydliga ramar och mål, utarbetade tillsammans med organisation och medarbetare så att alla vet vart vi är på väg.

Tomas Lindh har själv skolats inom både skolans och idrottens värld så kontaktytor och utbyten med lokala företag är därför extra viktiga för att knyta ihop samhälle och skola.

– Utbytet med de lokala företagen är extra värdefullt utifrån skolans arbete med värdeskapande lärande. Det ger även mig ny kunskap och ett bredare perspektiv som gör att jag kan sätta ord på ledarskapet och förmedla en tydligare organisationsstruktur. Och så förstås alla nya idéer och tankar som våra olikheter medför. Eller för att citera Gunilla Friman:

– Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar. Och vi vill ju leka nya lekar och hitta nya vägar i såväl skola, samhälle som näringsliv.

Porträttbild (klicka för att öppna större i nytt fönster):

Tomas Lindh, rektor på Sörabyskolan i Rottne

Tomas Lindh, rektor på Sörabyskolan i Rottne.