Suzanne Madar Örkenrud, enhetschef på Sörgården i Rottne.

Suzanne Madar Örkenrud, enhetschef på Sörgården i Rottne.

– Vi inom äldreomsorgen kommer att bli mer digitaliserade och personalstyrkan blir mer mångkulturell. Det ställer även nya krav på ledarskapet där färre kommer att leda allt fler.

Suzanne Madar Örkenrud är enhetschef på Sörgården i Rottne och driver verksamheten på entreprenad tillsammans med sina medarbetare.

– För oss är det viktigt att vi kan jobba tvärprofessionellt i team mot verksamhetens mål. Ledarskapet handlar därför inte om att vara chef, utan om att leda genom att vara synlig och finnas tillgänglig.

För Suzanne innebär den lokala ledarskapsgruppen både personlig utveckling och nya möjligheter för verksamheten.

– Vi i gruppen har väldigt olika bakgrund och leder olika typer av verksamheter, men det är ofta samma frågor vi vill bolla. Olikheterna gör det extra intressant och ger nya helikopterperspektiv på saker som jag även kan implementera i min verksamhet.

Det tycker jag är mest fantastiskt är att vi börjar samarbeta. Detta har även gett våra äldre utbyte med såväl skolan som den lokala industrin.

Porträttbild (klicka för att öppna större i nytt fönster):

Suzanne Madar Örkenrud, enhetschef på Sörgården i Rottne

Suzanne Madar Örkenrud, enhetschef på Sörgården i Rottne.