Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.

Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.

Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.

Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.

– Juniorledarskapsakademin har spetsat min kompetens och gjort mig mer trygg i att arbeta tillsammans med främlingar i grupp. Men det största är ändå alla de praktiska erfarenheter som skapats, både på kurserna och ledarutvecklingsgruppen.

Nils Elf studerar Enterprise Business Development, en ganska praktiskt lagd utbildning, vid Linnéuniversitetet, men uppskattar framförallt de konkreta och praktiska kunskaper Juniorledarskapsakademin gett honom.

– En timme med Junioledarskapsakademien är ofta just en timme med praktisk erfarenhet av ledarskap. Jag har konkret förbättrats i saker som mötesdesign och presentationsteknik och fått större förståelse för människors komplexitet. En bra ledare känner man sig trygg med. Bra ledarskap anpassar sig även efter de olika individernas behov.

– Men det handlar inte bara om att leda andra, utan även om att leda sig själv rätt, att följa den inre moraliska kompassen och skapa sin egen inre trygghet. Om det intresserar dig också så ta chansen att engagera dig i en ledarutvecklingsgrupp.

– Förutom intressanta diskussioner och nätverk har det gett mig insikter och möjligheter att ta del av verkliga ledares visdom och erfarenheter och chansen att hjälpa till att lösa verkliga problem.

 

Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.

Nils Elf, student vid Linnéuniversitetet.