Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län.

Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län.

– Vi behöver ha ett mer inkluderande ledarskap och det är oerhört viktigt att vi lyckas hantera glappet på den svenska arbetsmarknaden. Men det krävs även klassiskt ledarskap, för så mycket förändras det inte över tid.

Jerker Bergdahl är distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län med ett 40-tal medarbetare. För Jerkers del är balansen mellan ramar och frihet viktigt i hans ledarskap.

– För mig som jobbar på en myndighet där det är noga med lagar och regler, har ledarskapsgruppen givit mig insikt i att det finns stort utrymme för innovation och förnyelse, inte minst i hur man organiserar arbete. Vi är även i ett stort förändringsskede när det gäller digitalisering och där finns det också stort utrymme för förnyelse.

– Jag har genomgått många olika ledarskapsinsatser internt, men just detta, att få inblick i andra typer av organisationer, har varit väldigt bra. Det ger mig energi samtidigt som jag upptäcker att ledarskapsdilemman är väldigt lika oavsett vilken typ av organisation man är i.

Fotnot: Med ”glappet” avses att vi både har arbetskraftsbrist samtidigt som vi har en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. De är egentligen lösningen på varandras problem, men står också ganska långt ifrån varandra.

Porträttbild (klicka för att öppna större i nytt fönster):

Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län.

Jerker Bergdahl, distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län.