Jan Darrell, kommunchef, Nybro kommun.

Jan Darrell, kommunchef, Nybro kommun.

– När det oväntade blir vanligare och tempot ökar ytterligare blir det ännu viktigare med anpassat ledarskap. Kulturella skillnader påverkar också förutsättningarna för ledarskapets mindset.

Jan Darrell är kommunchef i Nybro kommun med över 30 års erfarenhet av chefskap från såväl stora som små kommuner och ser en röd tråd i förmågan att se kundens behov och situation oavsett storlek och kultur.

– För vår del handlar det om att anpassa ledarskapet efter en mer mångkulturell arbetskraft och hur det politiska ledarskapet förändras. Sammanhanget är föränderligt, så utmaningen ligger i att se det som är på väg att hända innan det har hänt.

För Jan har ledarskapsgruppen gett värdefulla insikter och tankar, men hans medverkan var inte självklar.

– I mitt yrke blir man lite av lokalkändis. Vad kan jag då berätta om kommunens inre arbete? Men vi diskuterade spelreglerna tidigt och det gjorde även att de som är med kan berätta det lilla extra.

– Gruppens sammansättning, med inslag av studenter och teoretiska frågeställningar, har gett givande diskussioner och lett oss framåt på ett väldigt bra sätt. Vi har pratat mycket om innovativt ledarskap och hur vi kan påverka personal och rekryteringsbas med vår organisationskultur.

Klicka på bilderna för att

Jan Darrell, kommunchef, Nybro kommun.

Jan Darrell, kommunchef, Nybro kommun.