Eva Haraldsson, vd för Arkitektbolaget.

Eva Haraldsson, vd för Arkitektbolaget.

– Inom tjänstesektorn handlar det om att ge en så bra miljö som möjligt för de individer som finns här. Det är vi som är beroende av personalen, inte tvärt om.

Eva Haraldsson är arkitekt och vd för Arkitektbolaget i Växjö med 20-talet medarbetare. För Arkitektbolagets del är det viktigt att man ligger i framkant. De tittar bland annat på vad AI har för påverkan på deras bransch, hur de kan dra nytta av den nya tekniken och vad det kommer att kräva av dem.

– Det är viktigt att ha en prestigelös arbetsmiljö där det är tillåtet att göra fel, att det är något naturligt. För mig blev ledarskapsgruppen ett bra sätt att utvecklas och få inspiration till mer innovation inom företaget.

– I vår ledarskapsgrupp värdesätter jag både kursledarnas teoretiska kunskaper och erfarenheterna från de andra som kommer från andra branscher. Bollandet och erfarenhetsutbytet är värt mycket och det nätverk vi skapar är något vi kommer att ha stor nytta av även på längre sikt. Det har även gett mig insikt i hur mitt sätt att agera kan få individer på vårt företag att agera mer innovativt.

Porträttbild (klicka för att öppna större i nytt fönster):

Eva Haraldsson, vd för Arkitektbolaget.

Eva Haraldsson, vd för Arkitektbolaget.